Het regeerakkoord – wat verandert er voor ondernemers?

Een nieuw regeerakkoord betekent vaak een hoop veranderingen, nieuwe regeltjes en geschrapte maatregelen. In een serie van drie blogartikelen zetten wij op een rij welke veranderingen de komende kabinetsperiode op stapel staan. Wilt u weten waar moet u als ondernemer rekening mee houden? Lees dan snel verder…

ZZP’ers

De wet DBA wordt vervangen. De wet omschrijft straks duidelijker wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit om beter het verschil tussen werknemers en zelfstandigen aan te geven. In twee situaties is er altijd sprake van een arbeidsovereenkomst. Bij een laag tarief (tot 125% van het wettelijk minimumloon of de laagste loonschalen in de cao’s van de opdrachtgever) in combinatie met de uitvoering van reguliere bedrijfsactiviteiten. Bij een laag tarief gecombineerd met een overeenkomst die langer dan drie maanden duurt.

ZZP’ers boven het lage tarief kunnen een opdrachtgeversverklaring aanvragen. Dit geeft de opdrachtgever vooraf helderheid en zekerheid wanneer hij zelfstandigen inhuurt. Zelfstandigen met een uurtarief van €75 kunnen er in overleg met de opdrachtgever voor kiezen als zelfstandige aangemerkt te worden. Voorwaarde is dat de zelfstandige geen reguliere werkzaamheden verricht en dat de opdracht niet langer dan een jaar duurt.

Voor deze nieuwe regels geldt een overgangstermijn van één jaar.

Gebouw in eigen gebruik

Momenteel kunnen ondernemers in de vennootschapsbelasting een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. Dat wordt verhoogd naar 100%.

Vennootschapsbelasting

De eerste schijf in de vennootschapsbelasting zou worden verlengd van €200.000 naar €350.000. Maar hier steekt het regeerakkoord een stokje voor. De schijfgrens blijft € 200.000. De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan omlaag met 4 procentpunt. Dat gebeurt stapsgewijs, naar 16% in de eerste schijf en naar 21% in de tweede schijf.  

Verliezen verrekenen met winsten in de volgende jaren kan nog steeds, maar de mogelijkheid wordt in de vennootschapsbelasting ingekort van 9 naar 6 jaar.

Vreemd vermogen

De regering wil financiering met eigen vermogen aantrekkelijker maken. Dat doen ze door de aftrekbaarheid van vreemd vermogen te beperken.

Dividendbelasting

De dividendbelasting verdwijnt. Op financiële stromen naar landen met zeer lage belastingen wordt wel een bronbelasting geheven op rente en royalty’s. Dit om belastingontwijking te voorkomen.

Daarnaast legt de overheid een zwarte lijst aan van landen die niet meewerken op het gebied van belastingen. Multinationals zijn verplicht om per EU-land en land op de zwarte lijst verslag uit te brengen over hun activiteiten.

Groener produceren

Het belastingstelsel verandert. Fiscale maatregelen moeten bedrijven stimuleren om groener te produceren en schulden af te lossen.

Innovatiebox

Het effectieve tarief in de innovatiebox gaat omhoog van 5% naar 7%

Benieuwd naar wat de nieuwe regering nog meer in petto heeft voor ondernemers? Lees hier wat het regeerakkoord zegt over de veranderingen op de arbeidsmarkt en op het gebied van belastingen en toeslagen.

Auteur: Ilse van Oorschot Terug naar overzicht

Wilt u een kennismakings- gesprek inplannen?

contact