Dubbelinterview met onze samenwerkingspartner: financieringen

Als ondernemer staat u er niet alleen voor, zo kunt u bij Zwanenberg Advies rekenen op een persoonlijke sparringpartner die proactief meekijkt met uw onderneming. We ondersteunen ondernemers bij al hun vraagstukken op fiscaal, juridisch, administratief en bedrijfsorganisatorisch gebied. Bij elke fase van de onderneming zorgen we voor gedegen advies, betrouwbare ondersteuning én verrassende oplossingen. Als het gaat om financieringen kunt u terecht bij onze expert Robert de Wildt en voor specifieke adviezen werkt hij ook weer samen met Jack Zweers…

Zorg voor een heldere, financiële planning
Robert de Wildt: “Of het nu gaat om groeien, inkopen, overnemen, verkopen, uitbreiden, innoveren of consolideren. Om vorm te geven aan de toekomstplannen moet een ondernemer verstandig kunnen investeren. Als ondernemer wilt u natuurlijk bijtijds weten waar u aan toe bent en wat de financieringsmogelijkheden zijn, waar de kansen zitten en waar er ruimte is.”

‘‘We helpen ondernemers om te kijken waar ze staan en wat dat betekent voor de financiering. En dat is vaak geen overbodige luxe.’’

Jack Zweers: “Onze dienstverlening is toekomstgericht; we helpen ondernemers bij het formuleren en realiseren van ambities en doelstellingen. Als een ondernemer een helder plan heeft, kan hij of zij immers heel gericht stappen zetten. We raden het dan ook zeker aan om een liquiditeitsplanning en een gedegen begroting te maken. Zo krijgen ondernemers een goed beeld wanneer ze het geld uit gaan geven, wanneer ze geld binnenkrijgen en wanneer ze dus moeten zorgen voor financiering.”

Breng uw behoeften in kaart
Robert de Wildt: “Om te ondernemen is geld nodig. Met de financiering kunt u rekening houden door ruim op tijd te zorgen voor een goed onderbouwd financieel plan. U brengt daarmee ook de momenten waarop u financiering nodig hebt in kaart. In de praktijk zien we dat nog veel ondernemers zich laten leiden door de waan van de dag. Ergens is dat ook wel begrijpelijk… ondernemers zijn goed in een bepaald vakgebied en de administratieve en de financiële kant wordt dan toch vaak als een noodzakelijk kwaad ervaren. Gelukkig zijn er specialisten die het wél leuk vinden om te puzzelen met de financiën en die graag kritisch meekijken naar de behoeften én de mogelijkheden.”

‘‘Verrassend veel ondernemers laten zich leiden door de waan van de dag.’’

Jack Zweers: “Wij vertalen de investeringsplannen en de exploitatie- en liquiditeitsbegroting naar een concrete financieringsbehoefte. Vervolgens bepalen we samen met de ondernemer de gewenste financieringsstructuur. Om een passende financiering – tegen goede voorwaarden en condities – voor elkaar te krijgen, is het cruciaal dat een ondernemer de juiste vraag, op de juiste manier aan het juiste loket stelt.”

Goede contacten bij de bank
Jack Zweers: “Als een klant financiering wil regelen via de bank, is dat niet meer zo eenvoudig als dat dat vroeger was. Er is weer meer mogelijk, maar de bank gaat daarbij wel vooral voor standaardsituaties waar ze zelf niet te veel werk aan hebben. Ze hebben ook steeds minder tijd voor persoonlijke aandacht en begeleiding van ondernemers. Wij vullen dit gat. Van advies tot het verzorgen van de complete documentatie naar de bank. Jaarrekeningen, begrotingen, prognoses, een goede onderbouwing van de plannen…”

‘‘Wij weten hoe banken denken en hoe een ondernemer er succesvol een financieringsaanvraag kan indienen.’’

Robert de Wildt: “Jack en ik zijn alle twee ervaren ex-bankiers. We weten dus wel hoe er bij de bank wordt gedacht. Deze kennis en ervaring zetten we in om onze ondernemers bij te staan. Zo weten we de behoefte van de ondernemer te vertalen naar de mogelijkheden bij en de vereisten van de bank. En als blijkt dat bancaire financiering niet de beste financieringsvorm is, dan kunnen we de ondernemer direct op weg helpen richting andere bronnen voor financiering. Soms is een ander ‘loket’ veel geschikter voor een specifieke vraag.”

Aanvulling van expertises
Robert de Wildt: “Ergens overlappen de expertises van Zwanenberg Advies en Jack Zweers elkaar, maar zelf zien we vooral de voordelen van onze samenwerking. Door Jack in te schakelen, kunnen we ondernemers een nog betere ondersteuning bieden, bijvoorbeeld op het gebied van waardering bij bedrijfsovernames. Jack is vaak actief als adviseur van de koper en hij heeft veel ervaring met bedrijfswaarderingen en commercieel vastgoed. Daar kunnen onze klanten hun voordeel mee doen als ze een pand willen kopen, als ze hun bedrijf willen overnemen of als ze hun bedrijf willen verkopen. Bij Zwanenberg Advies hebben we heel veel kennis zelf in huis, maar het is ook heel goed om warme contacten te houden met externe experts. Dankzij onze strategische samenwerkingspartners hebben we ambitieuze ondernemers nog meer te bieden.”

 

Wil u meer weten over financieringen? Heeft u behoefte aan een goed doordacht financieringsplan? Zwanenberg Advies ondersteunt u graag met raad en daad.

 

Update: lees nu ook het interview met de oprichters van Gedo.

In dit artikel vertellen zij persoonlijk over hun bedrijfsoverdracht.

 

Auteur: Frederique Passier Terug naar overzicht

Wilt u een kennismakings- gesprek inplannen?

contact