Prinsjesdag voor ondernemers: Inkomstenbelasting

De derde dinsdag van september: Prinsjesdag.  Dit keer presenteerde het demissionair kabinet de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2024. Wij zetten de belangrijkste wetsvoorstellen en wijzigingen voor u als ondernemer op een rij.

Tarieven voor de inkomstenbelasting 2024: lage tarief wat hoger

De belastingregels voor ib-ondernemingen worden gewijzigd. Zie hieronder de belangrijkste wijzigingen:

  1. Verlaging zelfstandigenaftrek: De zelfstandigenaftrek is een belastingvoordeel voor zelfstandige ondernemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De zelfstandigenaftrek wordt geleidelijk verlaagd tot € 900 in 2027, met een verlaging van € 1.280 in 2024. Dit wordt gedaan om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen.
  2. Verlagen mkb-winstvrijstelling: De mkb-winstvrijstelling is een regeling die een deel van de winst van een onderneming vrijstelt van belasting. Deze vrijstelling wordt verminderd van 14% naar 12,7% vanaf 1 januari 2024.
  3. Beperking afschrijvingsmogelijkheid onroerende zaken: Vanaf 1 januari 2024 kunnen ondernemers voor de inkomstenbelasting slechts afschrijven op onroerende zaken als de boekwaarde hoger is dan 100% van de WOZ-waarde. Deze maatregel harmoniseert de afschrijvingsregels met die van de vennootschapsbelasting.
  4. Aftrek Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd: Het aftrekpercentage voor de Energie-investeringsaftrek wordt vanaf 1 januari 2024 verlaagd naar 40% (voorheen 45,5%). In 2025 wordt het budget voor de EIA echter verhoogd.
  5. Verruiming herinvesteringsreserve: De herinvesteringsreserve wordt verruimd voor situaties waarin er een gedeeltelijke staking van een onderneming plaatsvindt als gevolg van overheidsingrijpen. Hierdoor wordt het gebruik van de herinvesteringsreserve toegankelijker voor bijvoorbeeld agrariërs die hun bedrijf gedeeltelijk beëindigen.
  6. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR): Er vinden diverse wijzigingen plaats in de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling vanaf 2024. De details van deze wijzigingen kunnen elders worden gelezen.

Heb je vragen over deze wijzigingen? Neem contact op met uw persoonlijke belastingadviseur of relatiebeheerder.

Auteur: Frederique Passier Terug naar overzicht

Wilt u een kennismakings- gesprek inplannen?

contact