Prinsjesdag voor ondernemers: Milieu en Innovatie

De derde dinsdag van september: Prinsjesdag.  Dit keer presenteerde het demissionair kabinet de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2024. Wij zetten de belangrijkste wetsvoorstellen en wijzigingen voor u als ondernemer op een rij.

Ontdek de Belangrijkste Stimuleringsmaatregelen voor Uw Investeringen in 2024

Bent u van plan om in het komende jaar te investeren in duurzaamheid, innovatie of uw personeelsbestand? Wij hebben de meest boeiende stimuleringsmaatregelen voor u op een rij gezet.

Duurzaamheid

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Vanaf 2024 wordt het aftrekpercentage voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) structureel verlaagd van 45,5% naar 40%. Tegelijkertijd zal de Energielijst worden aangepast, wat betekent dat bedrijven vanaf 2024 minder belastingaftrek zullen ontvangen voor investeringen in energiebesparing.

Niettemin wordt het budget voor de EIA in 2024 verhoogd, specifiek gericht op energiebesparende investeringen in de glastuinbouwsector. Deze verhoging stelt bedrijven in de glastuinbouw in staat om financiële ondersteuning te blijven ontvangen voor hun inspanningen op het gebied van energiebesparing, met als doel de verduurzaming van de sector te stimuleren.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt vanaf 2027 verhoogd als reactie op een groter aantal aanvragen als gevolg van de klimaat- en energietransitie, evenals inflatie.

In augustus 2022 werd het MIA-budget verhoogd met € 50 miljoen als onderdeel van het mkb-pakket, maar in 2023 werd € 2 miljoen van dat bedrag gereserveerd voor uitvoeringskosten. Deze maatregel heeft tot gevolg dat de MIA-verhoging in 2024 wordt verminderd tot € 48 miljoen, waarbij € 2 miljoen wordt toegewezen aan uitvoeringskosten.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en SDE++
Het kabinet zal de komende jaren aanzienlijk meer financiële middelen inzetten om gebouwen te verduurzamen. Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt met € 1,38 miljard verhoogd. Deze subsidie ondersteunt onder andere isolatie, warmtepompen, zonneboilers en andere duurzame maatregelen voor zowel woningen als bedrijfspanden.

Bovendien zal het kabinet in 2024 en 2025 opnieuw subsidies beschikbaar stellen voor de SDE++-regeling, die duurzame energieproductie en CO2-reductie stimuleert. Het exacte budget voor deze regeling moet nog worden vastgesteld bij de officiële openstelling.

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) en Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
Vanaf 9 januari 2024 kunnen ondernemers die elektrische bedrijfsauto’s willen leasen of aanschaffen, wederom een subsidie aanvragen van maximaal € 5.000 via het Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)-programma. In 2024 is er € 21,3 miljoen beschikbaar voor SEBA.

Tevens kunnen ondernemers in 2024 een aanvraag indienen voor de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) voor uitstootvrije vrachtwagens. In totaal is er in 2024 € 51 miljoen aan budget beschikbaar.

Extra Maatregelen
Naast bovengenoemde maatregelen is er extra budget beschikbaar voor diverse initiatieven. Hieronder valt onder andere € 200 miljoen voor de subsidie Energie-efficiëntie in de glastuinbouw (EG) van 2023 tot 2030. Daarnaast zal er in 2024 subsidie beschikbaar zijn voor innovatieve gewasbeschermingsmaatregelen en wordt er gewerkt aan duurzame emissiereductie in de veehouderij, met speciale aandacht voor piekbelasters via de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen.

Heb je vragen over deze wijzigingen? Neem contact op met uw persoonlijke belastingadviseur of relatiebeheerder.

Auteur: Frederique Passier Terug naar overzicht

Wilt u een kennismakings- gesprek inplannen?

contact