Voorbeeldcase: financiering overname

Bij een bedrijfsovername komt heel wat kijken. Vooral ook waar het gaat om de financiering van de overname. We delen graag de volgende case waarbij we samen met Jack Zweers de financiering rondkregen. Om inzichtelijk te maken hoe zo’n proces kan verlopen en waar u rekening mee moet houden als u zelf denkt aan het overnemen van een bedrijf of van (een deel van) de aandelen.

Overname van aandelen
Deze casus gaat om een onderneming waarvan de aandelen gelijk verdeeld zijn tussen twee aandeelhouders. De betrokkenheid is echter niet gelijkelijk verdeeld. De ene aandeelhouder (Piet) is namelijk dagelijks actief in de onderneming terwijl de andere aandeelhouder (Jan) al jaren geen enkele betrokkenheid meer heeft. De twee aandeelhouders besluiten in goed overleg met elkaar dat Piet de aandelen van Jan gaat overnemen en ook ten aanzien van de koopsom zijn ze het snel eens. Piet hoeft nu ‘alleen nog maar’ de financiering rond te krijgen. En omdat nog niet zo gemakkelijk is, staat wij hem bij…

Volledige koopsom financieren
De onderneming heeft zich in de achterliggende jaren goed ontwikkeld en er is al jaren sprake van groei van omzet en resultaat. Daarvoor is jaarlijks veel geïnvesteerd (m.n. in werkkapitaal) waardoor noch de huidige liquiditeitspositie noch de privé positie van Piet maakt dat er sprake is van ‘eigen middelen’. Dit betekent dat de volledige koopsom gefinancierd moet worden.

Op zoek naar financiering
Uit een eerste gesprek met de huisbankier wordt al snel duidelijk dat een gehele financiering van de koopsom door de bank niet realistisch is. De wat stugge reactie luidt: “Deze financiering vraagt om een stevig deel risicodragend kapitaal.” De bank wil maximaal 60% van de koopsom financiering en de resterende 40% moet door andere financiers verstrekt worden. Dit is een stevige teleurstelling voor Piet.

Onze uitdaging
Aangezien Piet niet de beschikking heeft over eigen middelen en Jan uitsluitend wil verkopen als hij de volledige koopsom direct ontvangt, is hier dus sprake van een echte uitdaging! Dankzij onze contacten met banken, investeringsfondsen en andere kredietverstrekkers kunnen wij de vraagstelling snel bij verschillende partijen uitzetten.

De oplossing
Door een goede beschrijving van het businessmodel, de historische exploitatie, prognoses en onderbouwing van de financieringsvraag lukt het ons om binnen enkele weken de hele financiering te arrangeren. Een investeringsfonds gaat 50% van de koopsom financieren middels een achtergestelde lening. De resterende financiering past binnen de mogelijkheden van de huisbankier en daarmee zou de gehele koopsom kunnen worden opgebracht. Echter Piet besluit anders. Hij is zo teleurgesteld in zijn huisbankier dat hij de resterende behoefte invult bij een nieuwe bank.

 

Lees meer over financiering.

 

 

Auteur: Frederique Passier Terug naar overzicht

Wilt u een kennismakings- gesprek inplannen?

contact