Wat houdt estate planning in en is het interessant voor u?

 

Bij estate planning gaat het om het plannen van de overdracht van uw vermogen. En wel op zo’n manier dat het bij de juiste personen terecht komt én u waar mogelijk belasting kunt besparen. Bij estate planning komt veel specifieke kennis kijken. Niet alleen van schenk- en erfbelasting, maar van inkomsten- en vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting. Onze experts geven in dit artikel alvast aan waar u op moet letten…

De term estate planning komt overgevlogen uit Amerika. Bij estate planning gaat het om de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van vermogen. Eigenlijk is het een vorm van vermogensoverdracht, maar dan meer gepland en daardoor ook wat beter gecontroleerd. Voor estate planning heeft u geen enorm vermogen nodig; het is geschikt voor iedereen die iets na te laten heeft.

Kennis van (belasting)zaken

Bij estate planning komt veel kennis van belastingen kijken. Maar niet alleen de fiscale kant is belangrijk, ook de civielrechtelijke en de persoonlijke kant zijn cruciaal voor de invulling. Het gaat om uw persoonlijke keuzes. Want waar wilt u eigenlijk dat uw vermogen terecht komt? Bij de langstlevende partner, bij de kinderen of bij de kleinkinderen? En moeten alle kinderen gelijk worden behandeld of niet? Wilt u dat er een anti-schoonzoonclausule wordt opgenomen? Wie moet eigenlijk de zeggenschap krijgen over bepaalde vermogensbestanddelen, zoals de woning of de onderneming?

Bij estate planning gaat het ook om persoonlijke voorkeuren. Zo wilt u misschien wel heel graag een anti-schoonzoonclausule opnemen.

Estate planning kent niet alleen een zakelijke insteek, maar ook een emotionele. Dat blijkt wel uit de mogelijke antwoorden op deze vragen. Estate planning is daardoor altijd maatwerk, helemaal afhankelijk van de huidige, persoonlijke omstandigheden én de gewenste uitkomsten.

In gemeenschap van goederen?

Belangrijke instrumenten bij estate planning zijn het huwelijksgoederenrecht, het testament en het schenkingsplan. Zo maakt het een groot verschil of er sprake is van algehele gemeenschap van goederen of van huwelijkse voorwaarden. Als er sprake is van gemeenschap van goederen, kunnen er toch onderdelen van het vermogen zijn die niet tot de gemeenschap behoren, bijvoorbeeld omdat ze zijn verkregen uit een erfenis of schenking met een uitsluitingsclausule.

Ook bij huwelijkse voorwaarden zijn er weer allerlei verschillende verschijningsvormen, met uitsluitingsclausules en verrekenbedingen. Al deze clausules en bedingen zijn bepalend voor wat wel of niet mogelijk is met estate planning.

 Een finaal verrekenbeding kan zeker nuttig zijn.

Even een zijstapje, omdat dit interessant kan zijn voor uw estate planning… Veel mensen kiezen voor huwelijkse voorwaarden, omdat ze denken dat ze de zaken daarmee goed geregeld hebben als het huwelijk uiteindelijk toch niet standhoudt. Maar blijkt bij de echtscheiding in de voorwaarden een periodiek verrekenbeding te staan dat niet of niet correct is nageleefd, dan moet u toch ineens met uw ex afrekenen alsof er sprake was van gemeenschap van goederen.

Om dit te omzeilen kan een ‘finaal verrekenbeding bij einde huwelijk door overlijden’ nuttig zijn. De twee partners hebben dan hun eigen vermogen binnen het huwelijk. Eindigt het huwelijk door echtscheiding, dan blijven ze van elkaars vermogen af. Eindigt het huwelijk door overlijden, dan wordt alsnog afgerekend alsof ze gehuwd waren in gemeenschap van goederen. En dat kan een fiscaal voordeel opleveren. Als de minst vermogende partner als eerste overlijdt, wordt er een fors bedrag aan erfbelasting mee bespaard.

Schenken bij leven

Voor erf- en schenkbelasting gelden dezelfde tarieven. Tot ca. € 122.000 betalen partners en kinderen 10% over de schenking of erfenis. Daarboven geldt een tarief van 20%. Voor kleinkinderen gelden tarieven van resp. 18% en 36%. Het is dus zeker interessant om in de eerste groep te vallen en dat kunt u niet meer regelen bij een erfenis. Met een schenkingsplan kunt u het vermogen bij leven al in kleinere porties verdelen, zodat de lagere percentages gelden. Het voordeel hiervan is dat u ook al jaarlijks gebruik kunt maken van de volledige vrijstelling bij schenking aan uw kinderen, zolang het de € 5.320 per jaar maar niet overstijgt.

Maak gebruik van de lagere tarieven voor schenking door te spreiden.

Daarnaast mag er éénmalig een hoger bedrag worden geschonken. Voor schenkingen inzake de eigen woning (aankoop, onderhoud, verbouwing, aflossen hypotheek) is onder voorwaarden zelfs een vrijstelling mogelijk van € 100.000.

Wel vermogen, maar geen cash?

Heeft u wel vermogen, maar niet voldoende cash om (alvast) te schenken? Dan is het goed om te weten dat er alternatieve vormen van schenking zijn. Denk bijvoorbeeld aan schenking van onroerend goed of schenking door (notariële) schuldigerkenning op papier. Bij schuldigerkenning op papier moet de schenker wel jaarlijks 6% rente betalen aan de ontvanger. Dat is wel iets om rekening mee te houden, maar het is gelijk ook weer een mooie manier van onbelaste vermogensoverheveling.

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Ook voor de schenking of vererving van ondernemingsvermogen zijn er mogelijkheden om dit fiscaal op een meer aantrekkelijke manier te doen. Via de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kan een onderneming tot ca. € 1.063.000 volledig vrij van erf- en schenkbelasting overgaan. Het bedrag daarboven heeft nog een vrijstelling voor 83% dus dat is ook nog zeker de moeite waard. Aan de BOR hangen wel veel voorwaarden om aan te voldoen, maar dan nog is en blijft het een interessante regeling.

Bij estate planning gaat het altijd om persoonlijke keuzes.

Voor estate planning geldt dat het om zeer persoonlijke keuzes gaat die moeten passen bij degene die de keuze moet maken. Emotie en gevoel zijn ook dingen die vaak boven het verstand gaan. Onze experts kunnen u uitstekend adviseren vanuit de cijfers, maar voor u moet het natuurlijk ook goed voelen. Bij Zwanenberg Advies kunt u daarom rekenen op een sparringpartner die verder kijkt en met u meedenkt.

 

 

Auteur: Alex van Lith Terug naar overzicht

Wilt u een kennismakings- gesprek inplannen?

contact