Deze pagina geeft u toegang tot onze online database met actuele financiƫle en fiscale informatie en de belangrijkste wijzigingen op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidsrecht.

Inwerkingtreding UBO-register per 27 september 2020

Vanaf 27 september 2020 moeten organisaties hun Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel, ten gevolge van Europese regelgeving die misbruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en financiering van terrorisme moet voorkomen door meer transparantie. UBO’s zijn de personen die voor meer dan 25% de uiteindelijke eigenaar zijn of zeggenschap hebben over een organisatie. Bestaande organisaties hebben daar 18 maanden de tijd voor en zijn er zelf voor verantwoordelijk dat de inschrijving gebeurt en dat de gegevens ook blijven kloppen. Startende organisaties moeten van meet af de UBO’s inschrijven.

Aan het inschrijven zijn geen kosten verbonden voor de organisatie. Degenen die binnen de organisatie tekenbevoegd zijn, mogen ook de UBO’s inschrijven.

De verplichting tot inschrijving van UBO’s geldt voor:

 • niet-beursgenoteerde bv’s/nv’s;
 • stichtingen;
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid;
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met een onderneming;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE);
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).

De verplichting geldt niet voor:

 • Éénmanszaken;
 • beursgenoteerde bv’s/nv’s;
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen;
 • verenigingen van eigenaars;
 • rechtspersonen in oprichting;
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen
  (zoals gilden en hofjes);
 • kerkgenootschappen, trusts en fondsen voor gemene rekening, maar op een later tijdstip zal het daar wel voor gaan gelden.

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, hebben geen registratieplicht in Nederland. Zij moeten de UBO's inschrijven in het land van oprichting.

De verwerking van persoonsgegevens in het UBO-register zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeuren.

Inhoud uittreksel
Een uittreksel uit het openbare gedeelte van het UBO-register bevat de naam, de geboortemaand en -jaar, de nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang van de UBO. Niet het adres.

Het belang wordt vermeld in percentages: >25 tot 50%, 50% tot 75%, 75% tot en met 100%.

Raadplegen UBO-register

Iedereen mag de gegevens van een organisatie en van haar UBO’s raadplegen door het kopen van een KVK-uittreksel UBO-register á € 2,50. Het gaat om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam;
 • geboortemaand en –jaar;
 • nationaliteit;
 • woonland;
 • de aard en omvang van het belang.

Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen (bijv. FIU, OM) zullen echter meer informatie over een UBO zien dan anderen.

Poortwachters

De kwaliteit van het register moet worden opgebouwd door de zogenaamde “poortwachters”
(accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen). Zij moeten het register mede aanvullen. Indien zij na 27 september 2020 constateren dat er UBO-informatie in het register onjuist is, moeten zij dat melden bij de Kamer van Koophandel.

09-10-2020

Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen met het laatste nieuws?

Meld u aan